Mükemmel Çözümün Arayışı İçin Yenilikçi Yaklaşım

Mükemmel Çözümün Arayışı İçin Yenilikçi Yaklaşım

PROJE TANIMI
Taşıyıcı Sistem Seçilir.

Öncelikle varsa mimari proje üzerinden yoksa fikir projesi üzerinden karşılıklı fikir alışverişi ile taşıyıcı sistem seçimi yapılır ve işverenden talep ettiği tüm notlar alınır. Bu şekilde proje ile ilgili ilk kayıt oluşturulmuş olur.

 

3D ÖN HESAP MODELİ
Ön Hesap Modeli Oluşturulur.

Seçilmiş sistem kararı ve ilk toplantı notları ışığında herhangi bir paket program kullanmadan 3 boyutlu hesap modeli oluşturulur.

 

TASLAK KALIP PLANLARI
Taslak Kalıp Planları Oluşturulur.

Oluşturulan üç boyutlu ön hesap modelinden mimari plan ve kesitler ile varsa diğer disiplinlerin çizimleri ile çakıştırılması için taslak kalıp planları oluşturulur. Bu planlar sayesinde henüz çok yol almamışken revizyonlar çok daha kolay ve kısa zamanda uygulanabilir olur. Bu planlar sayesinde işverenin aradığı çözüm bulunana kadar bu plan çizimleri tekrarlanır.

 

UYGULAMA PROJESİ
Tüm Detayları İle Sahada Uygulanabilir Set Proje Üretilir.

İşveren beklentilerinin gerçekleştirildiği taslak planlar üzerinden artık uygulama projesi aşamasına geçeriz. Bu aşamada tüm gerekli paftalar bütün detayları ile üretilir.

 

SÜPERPOZE
Uygulama Projesi Tüm Disiplinlerin Detayları İle Çakıştırılır.

Her ne kadar taslak kalıp planlarında çakıştırmaları yapmış olsak da gözden kaçmaması adına bitmiş uygulama projeleri ilgili oldukları tüm disiplinlerle plan, kesit ve detay anlamında tekrar çakıştırılır. Varsa uyumsuzluklar giderilir.

 

TESLİM AŞAMASI
Tam Uyumlu Proje Teslim Ediliyor.

Tam anlamı ile tüm detayları diğer disiplinlerle uyum içinde olan projemiz çıktı için tekrar bir kontrolden geçer. Bu kontrolün amacı çizgi kalem kalınlık kontrolleri gibi çıktı alındıktan sonra farkedilebilen hataları gözden kaçırmamak ve iş kontrol listelerinin raporlanması sürecini kapsar. Ardından işveren taleplerine göre teslim dosyaları istenen tekrarlarda üretilerek işvene teslim edilir.